Przełącznik napierścienny PN-03

Przełącznik napierścienny PN-03

Przełącznik napierśny PN-03 przeznaczony jest do pracy głównie w gąsienicowych pojazdach uzbrojonych (np. czołgi) lub kołowych (transportery opancerzone, wozy dowodzenia) jak również w warunkach polowych (na zewnątrz pojazdu) w celu zapewnienia łącznie z hełmofonem czołgowym HC-98 lub słuchawkami podhełmowymi doskonałej, niezakłóconej łączności interkomowej i radiowej bez względu na poziom hałasu, zakłóceń radiowych oraz konstrukcję pojazdu.

Dane techniczne:

  • ilość zadziałań: min 100.000,
  • temperatura pracy: od -40°C do 65°C,
  • wymiary gabarytowe: 60x50x40 mm,
  • hermetyczność: IP67.

Charakterystyka techniczna:
Przełącznik napierścienny zbudowany jest z korpusu przełącznika, w którym znajduje się 5-cio stykowe gniazdo wtyku hełmofonu wraz z hermetycznie odizolowanym od otoczenia właściwym przełącznikiem obwodów oraz sznura przyłącze- niowego z wtyczką lub bez.


Uwagi:
Na życzenie zamawiającego możliwe jest wykonanie bez wtyczki lub zakończenie dowolną wtyczką z dowolnej długości przewodem. Istnieje możliwość wykonania przełącznika ze skórzanym wieszakiem mocowanym na guziku ubrania żołnierza.

Katalog wyrobów: 03/16/IPT