Przełącznik napierścienny 2R59

Przełącznik napierścienny 2R59

Przełącznik napierśny przeznaczony jest do pracy głównie w gąsienicowych pojazdach uzbrojonych (np. czołgi) lub kołowych (transportery opancerzone, wozy dowodzenia) jak również w warunkach polowych (na zewnątrz pojazdu) w celu zapewnienia łącznie z hełmofonem czołgowym HC-98 lub słuchawkami podhełmowymi doskonałej, niezakłóconej łączności interkomowej i radiowej bez względu na poziom hałasu, zakłóceń radiowych oraz konstrukcję pojazdu.

Charakterystyka ogólna:
Przełącznik napierścienny zbudowany jest z korpusu przełącznika, w którym znajduje się 4-ro stykowe gniazdo wtyku hełmofonu wraz z hermetycznie odizolowanym od otoczenia właściwym przełącznikiem obwodów oraz sznura przyłączeniowego z wtyczka lub bez.

Dane techniczne:

  • Ilość zadziałań: min. 30.000
  • Temperatura pracy: -40°C do 65°C
  • Wymiary gabarytowe: 120x50x30 mm
  • Hermetyczność: IP67
Uwagi:
Na życzenie zamawiającego, możliwe jest wykonanie bez wtyczki lub zakończenie dowolna wtyczką z dowolnej długości przewodem. Przełącznik wykonany jest ze skórzanym wieszakiem mocowanym na guziku ubrania żołnierza.

Katalog wyrobów: 03/18/IPT