OKTEL Aparat Systemowy 3/8

OKTEL Aparat Systemowy 3/8

Parametry techniczne:

 • liczba linii zewnętrznych: 3
 • sygnalizacja miedzy aparatami: ponadakustyczna
 • współpraca z centralami każdego typu o napięciu i prądzie zasilania: 48V lub 60V 17 do 70 mA
 • gniazdo naścienne 8 stykowe FCC8/8
 • przewody aparatów zakończone złaczami FCC 4/4 i 8/8
 • zasilanie, zasilacz sieciowy 220/10,5V AC, 400mA
 • moc pobierana 5 VA
 • maksymalną długość linii 200m
 • atmosferyczne warunki pracy: temperatura, wilgotność względna 0 st.C 70 st.C do 90%
 • wymiary aparatu: 225 x 180 x 70 mm
 • masa aparatu (zasilacz + gniazdo): 1,4 kg


OKTEL Aparat_Systemowy 3/8

OKTEL Aparat Systemowy 3/8Widok aparatu:

 • Kartka napisowa numerów linii zewnętrznych
 • Glośnik (dla trybu HANDSFREE)
 • Przycisk VOL- - zmniejszanie głośności rozmowy w trybie HANDSFREE oraz sygnału wybierania
 • Przycisk VOL+ - zwiększanie głośności rozmowy w trybie HANDSFREE oraz sygnału wybierania
 • INT1-INT8 Przycisk linii wewnętrznych z diodami
 • L1, L2, L3 - przycisk linii zewnętrznych z diodami
 • Mikrofon (dla trybu HANDSFREE)
 • Regulator głośności sygnału wybierania
 • Przyciski wybiercze klawiatury numerycznej
 • Przycisk HF - tryb pracy HANDSFREE
 • Przycisk MUTE - wyłaczenie mikrofonu
 • Przycisk STORE - zapis numeru do pamięci
 • Przycisk FLASH - przerwa kalibrowana
 • R/P - powtarzanie ostatnio wybieranego numeru
 • Dioda programowania STORE, MUTE, HF
 • 10 przycisków pamięci numerów

Funkcje aparatu:

 • aparat zbudowany na układzie scalonym IPT9401 opracowanym przez inżynierów firmy INTERPROTEL z myślą o krajowych, specyficznych warunkach
 • trwała pamięc dla parametrów i numerów (min. 10 lat bez zasilania)
 • tryb wybierania: impulsowy i DTMF (programowany)
 • częstotliwość i współczynnik impulsowania: 10/20Hz, 2:1/3:2 (programowane)
 • czas przerwy kalibrowanej (FLASH): 100,300,400,600msek (programowany)
 • czas sygnału i przerwy DTMF: 70/70 do 110/110 i 110/150msek (programowane)
 • czas przerwy miedzyseryjnej: 400,800,1000,1200msek. (programowanie)
 • czas przerwy miedzynumerowej 1, 1.5, 2, 2.5 sek (programowany)
 • przyciski szybkiego wybierania 10 numerów z pamięci
 • automatyczne powtórzenie ostatniego numeru max 22 cyfrowego
 • MUTE - wyłączenie mikrofonu z włączeniem muzyki (fragment poloneza Ogińskiego)
 • możliwość włączenia dźwiękowej sygnalizacji działania klawiatury
 • możliwość włączenia dźwiękowej sygnalizacji upływu czasu trwania rozmowy z regulacja jednostki czasu 30, 60, 120, 180 sek (programowana)
 • możliwość włączenia dyskryminatora połączeń: dyskryminacja długości wybieranego numeru (1...9 cyfr)
 • dyskryminacja wybieranych numerów wg początkowych cyfr (jednej, dwóch, trzech, czterech)
 • możliwość włączenia blokowania klawiatury:
  * zablokowane wszystkie klawisze z wyjątkiem pamięci numerów
  * zablokowane wszystkie klawisze z wyjątkiem pierwszej komórki pamięci ("BABY CALL")
  * całkowite zablokowanie klawiszy
 • blokowanie klawiatury i dyskryminacja połączeń - są chronione czterocyfrowym hasłem

Świadectwo homologacji Ministerstwa Łączności nr: 1223/2000