Aparat Aut ZAB 2/2-1L

Aparat Aut ZAB 2/2-1L

Parametry techniczne:

 • liczba linii miejskich: 1
 • liczba abonentów: 2
 • linia wewnętrzna 6-żyłowa o dł. max. 50m
 • współpraca z centralami każdego typu o napięciu i prądzie zasilania 48V lub 60V 17 do 70mA
 • przewody aparatów zakończone złączami modularnymi FCC (4/4 i 8/8
 • zasilanie zasilacz zewn. 12V AC/500mA, 220V+/-15% 50 Hz
 • moc pobierana 6VA
 • atmosferyczne warunki pracy:
  * temperatura: 0°C ÷ 45°C,
  * wilgotność względna: 40 ÷ 80%.
 • wymiary aparatu: 225 x 180 x 70 mm
 • masa zespołu (2 aparaty syst. + zasilacz): 3 kg


Aparat Aut ZAB 2/2-1L

Aparat Aut ZAB 2/2-1L

Widok aparatu:

 • Przyciski wybiercze klawiatury
 • Przycisk REDIAL/PAUSE - powtarzania ostatnio wybranego numeru lub kodowanie przerwy międzynumerowej
 • Przycisk STORE - zapis numeru do komórek pamięci
 • Przycisk AUTO - odtwarzanie numeru z pamięci
 • Przycisk FLASH - (przerwa kalibrowana) - umożliwia korzystanie w systemie TONE z dodatkowych funkcji centrali miejskiej
 • LINE - przycisk linii zewnętrznej z diodą sygnalizacyjną
 • INT - przycisk linii wewnętrznej z diodą sygnalizacyjną
 • Kartka napisowa numeru linii zewnętrznej
 • Przetwornik pizoelektryczny układu wywołania
 • Dioda programowania
 • Kartka napisowa pamięci numerów telefonicznych
 • Regulator głośności sygnału wywołania
 • Przełącznik sposobu dzwonienia linii zewn. (tylko w aparacie MASTER)
 • Gniazdo zasilania sieciowego (tylko w aparacie MASTER)

Funkcje aparatu:

 • aparat systemowy zbudowany na układzie scalonym IPT9401 opracowanym przez inżynierów firmy INTERPROTEL z myślą o krajowych, specyficznych warunkach
 • trwała pamięć dla parametrów i skróconych numerów (min. 10 lat - bez zasilania)
 • tryb wybierania impulsowy i DTMF (programowany)
 • częstotliwość i współczynnik impulsowania:10/20Hz, 2:1/3:2 (programowane)
 • czas przerwy kalibrowanej (FLASH): 100,300,400,600msek. (programowany)
 • czas sygnału i przerwy DTMF: 70/70 do 110/110 i 100/150msek. (programowane)
 • czas przerwy międzyseryjnej: 400, 800, 1000, 1200msek (programowany)
 • czas przerwy międzynumerowej: 1, 1.5, 2, 2.5sek. (programowany)
 • 10 pamięci 16-cyfrowych
 • powtarzanie ostatnio wybieranego numeru - max 22 cyfrowego
 • możliwość włączenia dźwiękowej sygnalizacji zadziałania klawiatury
 • możliwość włączenia dźwiękowej sygnalizacji upływu czasu trwania rozmowy z regulacją "jednostki czasu": 30, 60, 120, 180sek. (programowana)
 • możliwość włączenia dyskryminatora połączeń:
  * dyskryminacja długości wybieranego numeru (1...9 cyfr)
  * dyskryminacja wybieranych numerów wg początkowych cyfr (jednej, dwóch, trzech, czterech)
 • możliwość włączenia blokowania klawiatury:
  * zablokowane wszystkie klawisze z wyjątkiem pamięci numerów
  * zablokowane wszystkie klawisze z wyjątkiem pierwszej komórki pamięci ("BABY CALL")
  * całkowite zablokowanie klawiszy
 • blokowanie klawiatury i dyskryminacja połączeń - są chronione czterocyfrowym hasłem

Funkcje systemu:

 • dostęp każdego z dwóch abonentów do linii zewnętrznej
 • połączenie zewnętrzne między abonentami
 • automatyczne podtrzymanie linii zewnętrznej w trakcie rozmowy z linią wewnętrzną
 • muzyka nadawana w trakcie podtrzymywania rozmowy
 • przełączanie rozmowy zewnętrznej między abonentami
 • optyczna sygnalizacja stanów linii: wolna, zajęta, wywołanie, podtrzymanie
 • zróżnicowanie akustyczne wywołań z linii zewnętrznej