Aparat Filip 630

Aparat Filip 630

Parametry techniczne:

 • wybieranie: impulsowe / DTMF,
 • częstotliwość i współczynnik impulsowania: 10/20HZ, 2:1/3:2,
 • czas przerwy międzyseryjnej: 400, 800, 1000, 1200msek,
 • czas sygnału i przerwy DTMF: 70/70, 80/80, 90/90, 100/100, 110/110 i 100/150 msek,
 • czas przerwy kalibrowanej (FLASH): 100, 300, 400, 600msek,
 • czas przerwy międzynumerowej: 1, 1.5, 2, 2.5 sek,
 • trwała pamięć: dla parametrów i 10 numerów max. 16 cyfrowych, min. 10 lat - bez zasilania,
 • pamięć ostatniego numeru: 22 cyfry,
 • głośność układu wywołania: 4 poziomy,
 • melodie i tempa sygnału wywołania: 3x3 możliwości,
 • dżwiekowa sygnalizacja upływu czasu trwania rozmowy co 30 lub 60 lub 120 lub 180sek,
 • poziom głośnosci odbioru regulowany do wartości nie mniejszej niż 120dB.
Aparat Filip 630

Aparat Filip 630

Widok aparatu:

 • Przyciski wybiercze klawiatury.
 • Przycisk TONE - służy do zmiany podczas wybierania trybu PULSE na TONE.
 • Przycisk VOL- - zmniejszanie głośności rozmowy w trybie HANDSFREE oraz sygnału wybierania.
 • Przycisk VOL+ - zwiększanie głośności rozmowy w trybie HANDSFREE oraz sygnału wybierania.
 • Przycisk PAUSE - kodowanie przerwy międzynumerowej - używany przy wybieraniu z pamięci (lub powtarzaniu) numerów zawierających numer kierunkowy centrali (międzymiastowej, międzynarodowej lub wewnętrznej). Wprowadza przerwę umożliwiającą zgłoszenie się sygnału z centrali po grupie cyfr numeru kierunkowego.
 • Przycisk FLASH - (przerwa kalibrowana) - umożliwia korzystanie w systemie TONE z dodakowych funkcji centrali miejskiej, do której jest podłączony.
 • Przycisk STORE - zapis numeru do pamięci.
 • Przycisk MUTE - wyłączanie mikrofonu z jednoczesnym włączeniem muzyki.
 • Przycisk REDIAL - powtarzanie ostatnio wybranego numeru.
 • Przyciski pamięci numerów telef. z kartką napisową.
 • Kartka napisowa numeru linii abonenckiej.
 • Dioda sygnalizacyjna wywołania.
 • Dioda programowania i trybu MUTE.
 • Przetwornik pizoelektryczny wywołania.
 • Regulator głośności słuchawki.

Funkcje aparatu:

 • aparat zbudowany na układzie scalonym IPT9401 opracowanym przez inżynierów firmy INTERPROTEL z myślą o krajowych, specyficznych warunkach,
 • wybieranie impulsowe i tonowe przełączane chwilowo w trakcie wybierania lub na stałe,
 • programowane częstotliwość i współczynnik impulsowania,
 • programowany czas przerwy międzyseryjnej,
 • programowany czas przerwy kalibrowanej (FLASH),
 • programowany czas sygnału i przerwy DTMF,
 • programowany czas przerwy międzynumerowej,
 • programowany układ wywołania (głoność, melodie),
 • skrócone wybieranie 10 numerów (dodatkowe przyciski),
 • automatyczne powtórzenie ostatniego numeru,
 • MUTE - wyłączenie mikrofonu z włączeniem muzyki (fragment poloneza Ogińskiego),
 • sygnalizacja optyczna wywołania, MUTE i programowania,
 • możliwość włączenia dżwiękowej sygnalizacji działania klawiatury,
 • możliwość włączenia dżwiękowej sygnalizacji upływu czasu trwania rozmowy
 • możliwość dżwiekowego przypomionania o włączonej funkcji MUTE
 • możliwość włączenia dyskryminatora połączeń:
  * dyskryminacja długości wybieranego numeru (1...9 cyfr),
  * dyskryminacja wybieranych numerów wg początkowych cyfr (jednej, dwóch, trzech, czterech).
 • możliwość włączenia blokowania klawiatury:
  * zablokowane wszystkie klawisze z wyjątkiem pamięci numerów,
  * zablokowane wszystkie klawisze z wyjątkiem pierwszej komórki pamięci ("BABY CALL"),
  * całkowite zablokowanie klawiszy.
 • blokowanie klwiatury i dyskryminacja połączeń - są chronione czterocyfrowym hasłem.

Świadectwo homologacji Ministerstwa Łączności nr: 413/96