Firma INTERPROTEL Spółka z o.o. została założona w grudniu 1993 r. przez pracowników Biura Rozwoju Radomskiej Wytwórni Telefonów wykorzystując jej dorobek techniczny i intelektualny.


Siedziba firmy

Siedziba firmy

Jesteśmy producentem:

  • telefonów systemowych sterowanych procesorami,
  • aparatów telefonicznych polowych, pracujących w trudnych warunkach itp.
  • jednostkowych i krótkich serii specjalnych aparatów telefonicznych i sygnalizatorów przywołania optyczno - akustycznych,
  • sprzętu łączności dla wojska jak hełmofony, zestawy podhełmowe, przełączniki napierśne i inne,
  • podzespołów do sprzętu łączności dla wojska.